Publikace

Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči

Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči

Od zveřejnění projektu IMPaCCT v roce 2007 bylo věnováno velké úsilí vývoji nových přístupů v oblasti dětské paliativní péče (DPP). Nyní, o patnáct let později, je na čase standardy dětské paliativní péče redefinovat. Mezinárodní skupina odborníků...

číst více
Evropská charta

Evropská charta

Cílem charty je vytyčit standardy, které by bylo možné použít jako nástroj k posílení postavení dětí, rodin a zdravotníků s ohledem na to, co mohou očekávat a co by jim mělo být dostupné a přístupné, jakož i k prosazování rozvíjení služeb dětské...

číst více
Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022

V roce 2022 jsme měli příležitost se společně s kolegy zastavit a po dvou letech našeho působení reflektovat uplynulé období. Také jsme měli možnost naplánovat, jakým aktivitám se budeme věnovat a které přenecháme povolanějším. Nejsme...

číst více
Role case managera

Role case managera

S potěšením vám představujeme naši nejnovější publikaci: Role case managera v dětské paliativní péči. V publikaci je popsána zahraniční praxe při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat...

číst více
Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2021

Minulý rok byl intenzivní, ale soustředíme se na výzvy, které jsou před námi, a těšíme se, že budeme moci i nadále pomáhat …

číst více
Koncepce péče

Koncepce péče

Koncem loňského roku byla na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků vypracována Koncepce péče o děti…

číst více
Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

V polovině minulého roku jsme založili Institut Pallium. Organizaci, která si klade za cíl podporovat ty, kdo se profesionálně věnují …

číst více

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416