PUBLIKACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

  Minulý rok byl intenzivní, ale soustředíme se na výzvy, které jsou před námi, a těšíme se, že budeme moci i nadále pomáhat spolu s ostatními organizacemi rozvoji dětské paliativní péče v České republice. Rekapitulaci našeho loňského roku si můžete přečíst ve výroční zprávě.  

Celý příspěvek

Vzdělávání v dětské paliativní péči

Nejnovější publikace Institutu Pallium přináší přehled vzdělávání v dětské paliativní péče v ČR i ve vybraných zemích ve světě. MUDr. Jan Hálek v úvodním slově uvádí: „ Tato publikace má sloužit právě k inspiraci, jak vzdělávání v dětské paliativní péči může probíhat. Cílem publikace není přinést vyčerpávající přehled vzdělávacích aktivit, ale ukázat,…

Celý příspěvek

Děti v péči domácího hospice

Připravili jsme pro vás praktického průvodce rozšiřováním služeb domácího hospice. Cílem této publikace je pomoci již zavedeným a dobře fungujícím domácím hospicům rozšířit péči o děti a jejich rodiny a ukázat vám prověřenou cestu, jak na to. Budete-li potřebovat další podporu, neváhejte se obrátit na Institut Pallium, jsme tu pro…

Celý příspěvek

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Koncem loňského roku byla na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků vypracována Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Vypracovaná Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči…

Celý příspěvek

Výroční zpráva 2020

V polovině minulého roku jsme založili Institut Pallium. Organizaci, která si klade za cíl podporovat ty, kdo se profesionálně věnují dětské paliativní péči a pomáhají tak dětem se závažným život limitujícím onemocněním a jejich rodinám.   Rekapitulaci našich prvních měsíců si můžete přečíst ve výroční zprávě.

Celý příspěvek

Stav dětské paliativní péče 2020

Ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM vydáváme dokument Stav dětské paliativní péče v roce 2020. Věříme, že dynamický rozvoj posledních let bude i nadále pokračovat.   Publikace byla vydána za finanční podpory Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Děkujeme.

Celý příspěvek