PUBLIKACE

NOVÁ PUBLIKACE: Role case managera

S potěšením vám představujeme naši nejnovější publikaci: Role case managera v dětské paliativní péči. Účelem publikace je popsat zahraniční praxi při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat se také službou case managementu, která je poskytována v České republice jiným cílovým…

Celý příspěvek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

  Minulý rok byl intenzivní, ale soustředíme se na výzvy, které jsou před námi, a těšíme se, že budeme moci i nadále pomáhat spolu s ostatními organizacemi rozvoji dětské paliativní péče v České republice. Rekapitulaci našeho loňského roku si můžete přečíst ve výroční zprávě.  

Celý příspěvek

Vzdělávání v dětské paliativní péči

Nejnovější publikace Institutu Pallium přináší přehled vzdělávání v dětské paliativní péče v ČR i ve vybraných zemích ve světě. MUDr. Jan Hálek v úvodním slově uvádí: „ Tato publikace má sloužit právě k inspiraci, jak vzdělávání v dětské paliativní péči může probíhat. Cílem publikace není přinést vyčerpávající přehled vzdělávacích aktivit, ale ukázat,…

Celý příspěvek

Děti v péči domácího hospice

Připravili jsme pro vás praktického průvodce rozšiřováním služeb domácího hospice. Cílem této publikace je pomoci již zavedeným a dobře fungujícím domácím hospicům rozšířit péči o děti a jejich rodiny a ukázat vám prověřenou cestu, jak na to. Budete-li potřebovat další podporu, neváhejte se obrátit na Institut Pallium, jsme tu pro…

Celý příspěvek

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Koncem loňského roku byla na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků vypracována Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Vypracovaná Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči…

Celý příspěvek

Výroční zpráva 2020

V polovině minulého roku jsme založili Institut Pallium. Organizaci, která si klade za cíl podporovat ty, kdo se profesionálně věnují dětské paliativní péči a pomáhají tak dětem se závažným život limitujícím onemocněním a jejich rodinám.   Rekapitulaci našich prvních měsíců si můžete přečíst ve výroční zprávě.

Celý příspěvek