Paliativní péče o děti a dospívající, kteří žijí a umírají s život ohrožujícím či omezujícím onemocněním, představuje podstatný, ale bohužel často opomíjený segment zdravotní a sociální péče v České republice. S cílem lépe porozumět tomu, jaká je populace takových dětí, které by mohly z paliativní péče profitovat, chceme poskytnout podrobný přehled o úmrtí dětských pacientů v České republice v letech 2009–2021.

Hlavním cílem studie je identifikovat nejčastější příčiny úmrtí a porozumět demografické struktuře zemřelých dětských pacientů.

Není nám známo, že by podobná studie, založená na datech z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), byla v nedávné době publikována. ÚZIS pravidelně publikuje zdravotnické statistiky „Zemřelí 1“, naším cílem je podívat se na data ve zdravotnických informačních systémech podrobněji.

 

Předkládaná studie je zamýšlena jako příspěvek k debatě o rozvoji dětské paliativní péče v České republice, a to prostřednictvím výzkumu a práce s daty.

Poděkování

Publikace vznikla za finanční podpory Výboru dobré vůle – Nadace Ogy Havlové (VDV).