Kontakty

Jiří Krejčí – ředitel

Petra Bakošová – koordinátorka vzdělávání (organizační zajištění kurzů)

Petr Wiselka – projektový manager

Eva Rysová – koordinátorka vzdělávání (plánování a rozvoj kurzů)

Hana Benešová – odborná metodička

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416