Stipendia

Institut Pallium, z.ú., který se věnuje dětské paliativní péči, nabízí odbornou a finanční podporu vysokoškolským studentům při zpracovávání diplomových a disertačních prací zaměřených na oblast dětské paliativní péče.

Cílem stipendijního programu je podpořit studentské výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče realizované v českém prostředí.

Forma podpory:

  • Dvě odborné konzultace s odborníkem v dětské paliativní péči v maximálním rozsahu 120 minut.
  • Jednorázová finanční podpora 10 000 Kč

Požadavky:

  • Studium magisterského nebo doktorandského studia
  • Schválený projekt diplomové práce

Výstupy:

  • Každých 6 měsíců student podá průběžnou zprávu o průběhu realizace práce.
  • Po obhájení diplomové či disertační práce student sdílí výsledky své práce formou prezentace, odborného článku či závěrečné zprávy.
  • Student předá Institutu Pallium, z.ú. jednu kopii své práce ve vytištěné podobě.

Zájemce mohou své projekty zasílat na níže uvedenou adresu nejpozději do 30.11.2022. Žádosti jsou vyhodnocovany průběžně.

Žádost o stipendium a schválený projekt diplomové/disertační práce posílejte na email krejci@pallium.cz