Stipendia

Institut Pallium, z.ú. vyhlašuje 2. ročník stipendijního programu. Nabízíme finanční a odbornou podporu vysokoškolským studentům při zpracovávání diplomových a disertačních prací zaměřených na dětskou paliativní péči. Cílem stipendijního programu je podpořit studentské výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče realizované v českém prostředí. Podpora je určená nejen studentům, kteří svoji závěrečnou práci teprve začínají, ale také studentům, kteří mají své práce již rozpracované. Stipendijní program nabízí kromě finanční podpory také možnost odborné konzultace s předními odborníky v dětské paliativní péči s různými specializacemi, dle zaměření studentské práce.

Forma podpory:

  • Dvě odborné konzultace s odborníkem v dětské paliativní péči v maximálním rozsahu 120 minut.
  • Jednorázová finanční podpora 10 000 Kč

Požadavky:

  • Studium magisterského nebo doktorandského studia
  • Schválený projekt diplomové práce

Výstupy:

  • Každých 6 měsíců student podá průběžnou zprávu o průběhu realizace práce.
  • Po obhájení diplomové či disertační práce student sdílí výsledky své práce formou prezentace, odborného článku či závěrečné zprávy.
  • Student předá Institutu Pallium, z.ú. jednu kopii své práce ve vytištěné podobě.

Zájemce mohou své projekty zasílat na níže uvedenou adresu do 30.11.2022.

Výsledky budou zveřejněny do 15.12.2022

Finanční podpora bude vyplacena během prosince 2022.

Žádost o stipendium a schválený projekt diplomové/disertační práce posílejte na email polakova@pallium.cz