Stipendia

Institut Pallium nabízí odbornou a finanční podporu vysokoškolským studentům při zpracovávání diplomových a disertačních prací zaměřených na oblast dětské paliativní péče nebo v případě zájmu o vzdělání v dětské paliativní péči. 

Cílem stipendijního programu je podpořit studentské vzdělávací nebo výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče realizované v českém prostředí.

studentka

A: Stipendijní program VÝZKUM

i

Požadavky

 • Studium magisterského nebo doktorandského studia.
 • Schválený projekt diplomové práce.

Forma podpory

 • Jednorázová finanční podpora 10 000 Kč.
 • Dvě odborné konzultace s odborníkem v dětské paliativní péči v maximálním rozsahu 120 minut.

Výstupy

 • Každých 6 měsíců student podá průběžnou zprávu o průběhu realizace práce.
 • Po obhájení diplomové či disertační práce student sdílí výsledky své práce formou prezentace, odborného článku či závěrečné zprávy.
 • Student předá Institutu Pallium, z.ú. jednu kopii své práce ve vytištěné podobě.

Zájemci mohou žádost o stipendium a schválený projekt diplomové/disertační práce posílat na email rysova@pallium.cz.

Žádosti jsou vyhodnocovány průběžně.

B: Stipendijní program VZDĚLÁVÁNÍ

i

Požadavky

 • Studium bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia.
 • Maximální délka pro realizaci vzdělávacího projektu 1 rok.

Forma podpory

 • Jednorázová finanční podpora ve výši až 12 000 Kč na vzdělávací kurzy, stáže nebo literaturu v oblasti dětské paliativní péče.

Výstupy

 • Po skončení vzdělávacího projektu odevzdá student Institutu Pallium krátkou písemnou zprávu o absolvování kurzů, stáží nebo nákupu literatury včetně kopie certifikátů.

Zájemce mohou své žádosti zasílat průběžně na email rysova@pallium.cz níže uvedenou adresu.

Student může zažádat o podporu v obou stipendijních programech.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416