STIPENDIA

Institut Pallium, z.ú. nabízí odbornou a finanční podporu vysokoškolským studentům při zpracovávání diplomových a disertačních…

Číst více

Spuštění webových stránek

Spustili jsme webové stránky institutu Pallium.

Číst více

Vznikl institut Pallium

Do veřejného rejstříku byl zapsán Institut Pallium, velká věc se podařila, těšíme se na spolupráci!

Číst více

Stipendia

Institut Pallium, z.ú. nabízí odbornou a finanční podporu vysokoškolským studentům při zpracovávání diplomových a disertačních prací zaměřených na dětskou paliativní péči. Cílem stipendijního programu je podpořit studentské výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče realizované v českém prostředí. Podpora je určená nejen studentům, kteří svoji závěrečnou práci teprve začínají, ale také studentům, kteří mají své práce již rozpracované. Stipendijní program nabízí kromě finanční podpory také možnost odborné konzultace s předními odborníky v dětské paliativní péči s různými specializacemi, dle zaměření studentské práce.

Forma podpory:

  • Dvě odborné konzultace s odborníkem v dětské paliativní péči v maximálním rozsahu 120 minut.
  • Jednorázová finanční podpora 10 000 Kč

Požadavky:

  • Studium magisterského nebo doktorandského studia
  • Schválený projekt diplomové práce

Výstupy:

  • Každých 6 měsíců student podá průběžnou zprávu o průběhu realizace práce.
  • Po obhájení diplomové či disertační práce student sdílí výsledky své práce formou prezentace, odborného článku či závěrečné zprávy.
  • Student předá Institutu Pallium, z.ú. jednu kopii své práce ve vytištěné podobě.

Zájemce mohou své projekty zasílat na níže uvedenou adresu do 30.11.2020.

Výsledky budou zveřejněny do 15.12.2020.

Finanční podpora bude vyplacena během prosince 2020.

Žádost o stipendium a schválený projekt diplomové/disertační práce posílejte na email polakova@pallium.cz

Naši lidé

Správní rada

Mahulena Exnerová
předsedkyně správní rady
Kristýna Poláková
členka správní rady
Jitka Kosíková
členka správní rady
Jan Hálek
člen správní rady
Jaromír Matějek
člen správní rady
Pavel Fischer
Čestný člen správní rady

Zaměstnanci

Jiří Krejčí
Ředitel
T: +420 776 066 758
E: krejci@pallium.cz
Eva Rysová
koordinátorka projektů
T: +420 724 358 534
E: rysova@pallium.cz
Kristýna Poláková
koordinátorka výzkumu
T: +420 776 066 758
E: polakova@pallium.cz

Dozorčí rada

Gabriela Bauer
předsedkyně dozorčí rady
Vladimír Bystrov
člen dozorčí rady
Ruth Šormová
členka dozorčí rady
Jiří Mifek
člen dozorčí rady
Bronislava Husovská
členka dozorčí rady

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2, Nové Město
110 00  Praha 1
IČO 09143416

Jiří Krejčí

Ředitel
krejci@pallium.cz

Eva Rysová

koordinátorka projektů
rysova@pallium.cz

Kristýna Poláková 

koordinátorka výzkumu
polakova@pallium.cz

Vznik Institutu Pallium byl podpořen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové