SJEDNOCUJÍCÍ – PODPORUJÍCÍ – PŘEMÝŠLIVÝ- ODVÁŽNÝ – ŽIVÝ – ZVÍDAVÝ


Jsme partnerem na poli dětské paliativní péče. Chceme vytvořit živý prostor pro setkávání, sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci, abychom měnili vnímání dětské paliativní péče a kulturu jejího poskytování. Zajímá nás, co vy, poskytovatelé dětské paliativní péče, potřebujete, aby se vám vaše práce dělala lépe. Dejte nám vědět, jste naší inspirací!

NOVÁ PUBLIKACE: Role case managera

S potěšením vám představujeme naši nejnovější publikaci: Role case managera v dětské paliativní péči. Účelem…

Číst více

Pallium hledá nového kolegu/kolegyni

Institut Pallium, z.s, organizace, která se věnuje rozvoji dětské paliativní péče hledá nového kolegu nebo…

Číst více

Právní analýzy v oblasti perinatální ztráty

Jsme rádi, že můžeme sdílet právní analýzy v oblasti perinatální ztráty, které zpracovala JUDr. Barbora Steinlauf,…

Číst více

Vzdělávací akce

Vzdělávací akce připravujeme ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, která je odborným garantem programů našich kurzů. Všechny kurzy jsou pořádané dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny kredity České lékařské komory a rovněž registrované Českou asociací sester. Kurz Úvod do dětské paliativní péče má navíc mezinárodní akreditaci u ICPCN.

Kurzy umíme připravit i na klíč a rádi vám navrhneme vzdělávání na míru. Pro bližší informace pište na rysova@pallium.cz.

Forma podpory:

  • Dvě odborné konzultace s odborníkem v dětské paliativní péči v maximálním rozsahu 120 minut.
  • Jednorázová finanční podpora 10 000 Kč

Požadavky:

  • Studium magisterského nebo doktorandského studia
  • Schválený projekt diplomové práce

Výstupy:

  • Každých 6 měsíců student podá průběžnou zprávu o průběhu realizace práce.
  • Po obhájení diplomové či disertační práce student sdílí výsledky své práce formou prezentace, odborného článku či závěrečné zprávy.
  • Student předá Institutu Pallium, z.ú. jednu kopii své práce ve vytištěné podobě.

Zájemce mohou své žádosti zasílat v průběhu roku.

Žadatelé budou informováni o výsledku žádosti do 30 dnů od podání.

Vyplněnou žádost o stipendium posílejte na email tym@pallium.cz.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2, Nové Město
110 00  Praha 1
IČO 09143416

Jiří Krejčí

Ředitel
E: krejci@pallium.cz
T: +420 776 066 758

Eva Rysová

koordinátorka projektů
E: rysova@pallium.cz
T: +420 724 358 534

Petra Bakošová

koordinátorka projektů
E: bakosova@pallium.cz
T: +420 725 909 731

Hana Benešová

odborná metodika
E: benesova@pallium.cz
T: +420 739 085 918

Petr Wiselka

projektový manager
E: wiselka@pallium.cz
T: +420 604 820 484

Vznik Institutu Pallium byl podpořen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

KB Nadace Jistota