Prof. Jan Starý je emeritním přednostou Kliniky dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici Motol, vysokoškolský pedagog, vedoucí pracovní skupiny dětské hematologie, laureát ceny Neuron za celoživotní přínos vědě a skvělý profesionál, jehož neutuchající zájem o zlepšování oboru a přístupu k pacientům je jistě inspirací nejen pro lékaře.

Podcast jsme natočili před několika měsíci a publikujeme jej ke květnovým narozeninám pana profesora s přáním pevného zdraví a velkým poděkováním za všechnu jeho práci. Zároveň letos na podzim uběhne 10 let od konání první konference dětské paliativní péče, které se prof. Starý zúčastnil jako klíčový řečník. Právě touto konferencí započalo koordinované úsilí o rozvoj dětské paliativní péče v České republice a zakotvení oboru jako takového.

Poslechněte si strhující příběh české hematologie, na jejímž rozvoji má prof. Starý lví podíl. Dozvíte se také jak vypadala dětská paliativní péče v 80. letech 20. století, kdy na motolské dětské hematologii sdělovali nepříznivé zprávy mnohem častěji než dnes.

V rozhovoru se dozvíte, že na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze pracuje Tým dětské podpůrné péče. Byl to historicky první paliativní tým pro dětské pacienty a jejich rodiny v celé České republice. Profesor Starý současně vysloví přání na zavedení pozice koordinátora péče. Nyní již můžeme říci, že se jeho přání plní. Fakultní nemocnice Motol je tradičně na čele pelotonu. V rámci implementace Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny zde na Neuromuskulárním centru Kliniky dětské neurologie pozici koordinátora péče od ledna letošního roku pilotují. Koordinátor rodinám pomáhá s orientací v systému péče, zajišťuje komunikaci mezi rodinou a odborníky, plánuje potřebnou a dostupnou péči o dětské pacienty.