Pozůstalostní péče pro rodiny po úmrtí dítěte včetně perinatální ztráty – přípravná fáze

Popis problematiky

V ČR ročně zemře 1 000 dětí a mladých dospělých od 0 do 25 let, ročně se narodí 400 mrtvých dětí. Další skupinou jsou samovolné potraty, kterých je ročně až kolem 10 000. Tato skutečnost se dotkne až 30 000 rodičů. Truchlení neprožívají pouze rodiče, ale i sourozenci, širší rodina i přátelé. 

Důvodem úmrtí dítěte a mladého dospělého není vždy nemoc, ale také tragická událost nebo sebevražda. Počet sebevražd dětí a mladých lidí má v ČR narůstající tendenci.

Velká část pozůstalých potřebuje pozůstalostní péči a podporu. Jako problém vidíme, že v ČR neexistuje jednotný a standardizovaný přístup k truchlení a pozůstalostní péči. V současné době není nabízená pomoc komplexní a neexistuje síť pozůstalostních podpůrných služeb. Pozůstalí mohou využít z nabízených služeb například individuální podporu při truchlení, terapie, svépomocné skupiny, programy na školách, kde došlo k úmrtí apod. 

Změnou, kterou chceme dosáhnout v projektu, je vytvoření jednotného standardizovaného systému pozůstalostní péče, vytvoření sítě poskytovatelů této péče a zavedení pozůstalostní péče do zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dalších oblastí.

V přípravné fázi projektu vznikne metodika pro pilotování pozůstalostní péče, a to jak v prostředí sociálních služeb a zdravotnictví, tak i v dalších oblastech. Metodika má několik nedílných částí: Systém pozůstalostní péče, Metodika poskytování pozůstalostní péče, Metodika sběru dat a Metodika evaluace. Dalším výstupem přípravné fáze projektu je vypracování grantové výzvy, kterou vyhlásí Nadace rodiny Vlčkových. A v neposlední řadě je i prezentace projektu mezi odbornou veřejností.

Cíl

 • Vytvoření Metodiky systému pozůstalostní péče, Metodiky pozůstalostní péče, Metodiky sběru dat, Metodiky evaluace
 • Příprava podkladů pro dotační titul Pilotní projekt pozůstalostní péče.
 • PR aktivity projektu – např. natočení dvou podcastů, prezentace projektu na odborných konferencích a další.
 • Příprava a realizace kulatého stolu k Pozůstalostní péči poskytovatelů a aktérů na poli pozůstalostní péče v ČR.
 • Metodická setkávání členů koordinační skupiny (zajištění péče v závěru života, v období truchlení a pozůstalostní péči) a realizačního týmu Pallia.

V rámci projektu budou vypracovány metodiky a navrženy oblasti, které se budou v následném pilotním projektu ověřovat. Smyslem tohoto projektu je nastavení sledovaných ukazatelů, hodnot a postupů. Nastavené ukazatelé a hodnoty budou v následném projektu ověřeny a vyhodnoceny. Rovněž budou nastaveny podmínky a standardy poskytování služby pozůstalostní péče (vzdělání pracovníků, doba poskytování služby, zásady a principy služby apod.).  

K realizaci projektu chceme využít také znalosti a zkušenosti našich předních odborníků, kteří jsou členy již aktivní pracovní skupiny Pozůstalostní péče. 

V projektu dojde k zapojení partnerských organizací, které se budou podílet na tvorbě a vypracování metodiky. 

Do projektu bude zapojen i odborný expert působící v oblasti pozůstalostní péče.

Aktivity

 • příprava a realizace kulatého stolu k Modelu pozůstalostní péče v ČR
 • vytvoření Modelu (systému) pozůstalostní péče v ČR
 • vypracování podkladu pro grantovou výzvu vyhlášenou Nadací rodiny Vlčkových
 • vypracování Metodiky pozůstalostní péče v ČR
 • vypracování Metodiky evaluace dat
 • vypracování Metodiky pro sběr dat
 • vytvoření zahraniční rešerše poskytování pozůstalostní péče v zahraničí
 • PR aktivity projektu – např. natočení dvou podcastů, prezentace projektu na odborných konferencích a další

 

Koordinátor projektu

Petr Wiselka

Období realizace

1.7.2023 – 31.3.2024

Název projektu

Pozůstalostní péče pro rodiny po úmrtí dítěte včetně perinatální ztráty – přípravná fáze

Donor

Nadace rodiny Vlčkových

Trvání projektu

2023 – 2024

Spolupracující organizace

Donor

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416