Online poradna dětské paliativní péče

Popis problematiky

Život se závažným život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním vystavuje nejenom samotné dítě, ale i rodinné příslušníky a další pečující, velké psychické i fyzické zátěži. Paliativní péče představuje pomoc, jak tuto těžkou životní etapu zvládnout co nejdůstojněji.

Rozvoj dětské paliativní péče v současnosti naráží na obavy poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb přijmout do péče děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou.

Tyto obavy se liší dle typu organizace. Profesionálové poskytující paliativní péči dospělým pacientům mohou mít obavy si vzít do péče dětské pacienty, poskytovatelé sociálních služeb se mohou obávat pečovat o děti s komplexními zdravotními komplikacemi a pediatři a praktičtí lékaři nemusí mít zkušenost s dětmi s paliativními potřebami.

Projekt Online poradny dětské paliativní péče umožňuje pečujícím profesionálům v případě potřeby obrátit se na experty v oblasti dětské paliativní péče a získat asistenci, která zvyšuje dostupnost podpůrné a paliativní péče pro cílovou skupinu dětí se život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny.

Cíl

Cílem projektu je nabídnout expertní podporu poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb tak, aby byla zvýšená dostupnost dětské paliativní péče v ČR.

Aktivity

V první fázi projektu byl zrealizován průzkum mezi cílovou skupinou profesionálů, který umožnil přípravu systému reagujícího na jejich potřeby. Výsledky jsou k dispozici zde. Následně došlo k identifikaci expertů pro Online poradnu, přípravě designu a IT řešení. Po pilotním spuštění dochází postupně k úpravám technického řešení tak, aby byl systém Online poradny plně funkční a plnil cíl projektu.

Koordinátor projektu

Kristýna Štefanides

Období realizace

29.9.2021 – 31.12.2024

Název projektu

Online poradna dětské paliativní péče

Donor

Nadační fond Komerční banky

Trvání projektu

2021 – 2024

Donor

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416