On-line školení perinatální paliativní péče

Popis problematiky

Perinatální paliativní péče není v České republice stále běžně rozšířena. Ukazuje se, že k rozvoji této disciplíny na zdravotnických a dalších pracovištích je zapotřebí vzdělávání a osvěta. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli existuje pro zdravotníky v této oblasti pouze několikadenní prezenční školení a že ne pro každého, kdo by se chtěl o tématu perinatální paliativní péče něco dozvědět je to vyhovující formát, chceme tímto projektem nabídnout pomáhajícím profesionálům další možnost, jak se s perinatální paliativní péčí mohou seznámit.

Cíl

Cílem projektu je nabídnout zdravotníkům a dalším pomáhajícím profesionálům alternativní formát vzdělávání v oblasti perinatální paliativní péče.

Aktivity

V první fázi projektu byli ke spolupráci na vzdělávacím projektu osloveni experti z oblasti perinatální paliativní péče a došlo k vymezení oblastí, které bude školení zahrnovat (zdravotnická, sociální, právní) a následnému sestavení scénáře. V poslední fázi dochází k natáčení školení a zajištění technického řešení v rámci webových stránek Institut Pallium.

Koordinátor projektu

Kristýna Štefanides

Období realizace

1.7.2023 – 1.5.2024

Název projektu

On-line školení perinatální paliativní péče

Donor

Abakus

Trvání projektu

2023 – 2024

Donor

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416