Implementace Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Popis problematiky

V průběhu roku 2021 byla na bázi širokého mezioborového konsensu vypracována Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Koncepce popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči. (text Koncepce si můžete stáhnout zde).

V roce 2022 byl ustaven na základě dohody se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM a Sekcí dětské paliativní medicíny ČPS z řad odborníků, pacientských a zastřešujících organizací Koordinační tým pro implementaci Koncepce. Projekt Implementace Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny se zaměřuje na dosažení zvolených cílů koncepce.

Další informace na webu www.koncepce.info.

Cíl

Implementace identifikovaných cílů koncepce od systému péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující diagnózou.

Aktivity

Koordinační skupina pro implementaci koncepce bude v průběhu implementace projektu průběžně realizovat prioritní cíle. Bude realizováno 8 z 12 identifikovaných cílů.

Koordinační skupina připraví a započne realizaci třech advokačních strategií:

  • Nastavení financování zdravotní respitní péče
  • Nastavení financování koordinace služeb
  • Vzdělávání a financování odborných služeb v období truchlení

 

Koordinátor projektu

Jiří Krejčí

Období realizace

1.7.2023 – 30.6.2025

Název projektu

Implementace Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Donor

Nadace rodiny Vlčkových, Nadace EP Corporate Group

Trvání projektu

2023 – 2025

Spolupracující organizace

Donor

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416