Online poradna

Online poradna dětské paliativní péče Institutu Pallium je určena všem profesím pečujícím o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a umožní online či telefonické poradenství s experty v oblasti dětské paliativní péče. Odpověď na svůj dotaz obdržíte e-mailem do 7 pracovních dnů, v případě dětského lékaře telefonicky do následujícího pracovního dne.

V poradně jsou vám k dispozici tito experti:

dětský lékař, všeobecná sestra, psycholog, sociální pracovník, odborník na perinatální péči, etik, právník, specialista pro řízení týmů a organizaci péče, duchovní, poradce pro pozůstalé.

Poradna byla vytvořena tak, aby odpovídala potřebám profesionálů v dětské paliativní péči, ať už zkušeným, nebo začínajícím. Vycházeli jsme z dat získaných v dotazníkovém šetření, které jsme na toto téma provedli zejména mezi praktickými lékaři pro děti a dorost, ale i mezi dalšími odbornostmi. Kompletní výsledky šetření naleznete zde.

On-line poradnu bychom nemohli realizovat bez podpory Nadačního fondu Jistota Komerční banky. Děkujeme.

Než nám položíte svůj dotaz, podívejte se, zda odpověď naleznete v nejčastěji pokládaných dotazech.