Kurz ICPCN – Úvod do dětské paliativní péče

Třídenní kurz je certifikován britskou organizací ICPCN a představuje základní stavební kámen vzdělávání v dětské paliativní péči. Je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je v základu postihnout všechny aspekty péče, od komunikace a významu hry, zvládání bolesti a dalších symptomů, až po péči na konci života a truchlení. Opomenuta není ani sebepéče nebo principy zavádění dětské paliativní péče.

Absolventské zkušenosti

Absolventi kurzu vyzdvihují jeho srozumitelnost a praktičnost. Velmi si chválí i možnost absolvovat jej spolu se zástupci různých profesí, kteří se na poskytování péče podílejí, což k lepšímu mezioborovému porozumění.

 

Lektoři:

      MUDr. Pavel Rozsíval

       Mgr. Lenka Kohoutková

Termín a místo:

20. – 22. 6. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

9 900 Kč (nejsme plátci DPH)

 

Lektoři:

     MUDr. Mahulena Exnerová

     PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

Termín a místo:

12. – 14. 9. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

9 900 Kč (nejsme plátci DPH)

 

Lektoři:

     MUDr. Zuzana Staníčková

       Mgr. Lenka Kohoutková

Termín a místo:

10. – 12. 10. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

9 900 Kč (nejsme plátci DPH)

 

Lektoři:

      MUDr. Pavel Rozsíval

     PhDr. Jitka Barlová Ph.D.

Termín a místo:

7. – 9. 11. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

9 900 Kč (nejsme plátci DPH)

Program kurzu

Čtvrtek
08.30-09.00
Registrace
09.00-09.30
Úvod, cíle kurzu a úvodní hodnocení
09.30-11.00
Úvod do dětské paliativní péče, komu je určena
11.00-11.30
Přestávka
11.30-12.30
Vývoj dítěte a hra
12.30-13.30
Oběd
13.30-14.30
Bolest a její management I.
14.30-15.00
Přestávka
15.00-16.30
Komunikace s dětmi a rodinami
Pátek
09.00-10.00
Bolest a její management II.
10.00-11.00
Management symptomů
11.00-11.30
Přestávka
11.30-12.30
Podpora a péče o rodinu
12.30-13.30
Oběd
13.30-15.00
Péče na konci života, plán budoucí péče
15.00-15.30
Přestávka
15.30-16.30
Péče o sebe
Sobota
09.00-10.30
Jak mluvit s dětmi o nemoci, smrti a umírání
10.30-11.00
Přestávka
11.00-12.30
Sdělování nepříznivé zprávy
12.30-13.30
Oběd
13.30-15.00
Smutek, ztráta a spiritualita
15.00-15.15
Přestávka
15.15-16.00
Principy zavádění služeb dětské paliativní péče (modely, síťování)
16.00-16.30
Závěrečné hodnocení

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová. Akce se koná s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 00000. Rozsah 22 vyučovacích hodin, počet kreditů – 18.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/00/2023.

ČSPM logo
ČSPM logo
ČSPM logo

Reference

Oceňuji interaktivní průběh, střídaní dvou lektorů a malou skupinku.

Úžasné lektorky, moc díky!

Velice děkuji za srozumitelnost.

Díky moc lektorkám za všechna sdělení a dokonalé vedení kurzu.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416