Sociální práce v dětské paliativní péči

Jednodenní kurz pro sociální pracovníky.

Cílem kurzu je představit sociálním pracovníkům možnosti péče o dětské pacienty s se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a zvýšit jejich kompetence. Absolventi se naučí využívat dostupné zdroje sociální podpory a potřebné metody, uvědomí si výhody multidisciplinárního přístupu. Velký důraz je kladen na zvýšení kompetencí v oblasti komunikace s rodinou.

Kurz je v procesu akreditace u MPSV.

 

Lektoři:

     PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

     Mgr. Lenka Kohoutková

Termín a místo:

3. 12. 2024

Praha

Cena:

3 900 Kč (nejsme plátci DPH)

PROGRAM KURZU

08:30-09:00
Registrace
09:00-09:20
Úvod, cíle kurzu, očekávání
09:20-10:05
Úvod do dětské paliativní péče
10:05-10:15
Přestávka
10:15-11:45
Aktuální systém péče a role sociální práce v něm – systém zdrojů
11:45-12:00
Přestávka
12:00-12:45
Aktuální systém péče a role sociální práce v něm – metody sociální práce
12:45-14:00
Oběd
14:00-14:45
Základy komunikace s rodinou – komunikace s dospělými
14:45-15:00
Přestávka
15:00-16:30
Základy komunikace s rodinou – komunikace s dětmi
16:30-16:45
Závěrečné hodnocení

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

Po studiu speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě se krátce věnovala integraci dětí se speciálními potřebami na základní škole. Následně působila v zahraničí v oblasti podpory rodin dětí s postižením jako poradce rané péče. Několik let řídila Institut speciální pedagogiky a rané péče v rakouském Grazu (Sozial und Heilpädagogisches Förderungs Institut Steiermark). Odborně vedla univerzitní vzdělávání poradců rané péče ve spolupráci s Medizinische Univerzität Graz, fakultní středisko rané péče a středisko odlehčovacích služeb. Profesně se věnuje především dětem se závažným postižením, dětem předčasně narozeným a práci s jejich rodinami. V současnosti působí jako ředitelka pražské a karlovarské pobočky Společnosti pro ranou péči a je členkou rady Evropské asociace rané péče EURLYAID.

Mgr. Lenka Kohoutková

Začínala jsem jako zdravotní sestra v intenzivní péči, po studiích sociální práce a soc. politiky jsem se přesunula k péči o rodiny a děti do Centra pro zdravotně postižené a zároveň do pacientské organizace Rett Community.

V současné době pracuji na Dětské klinice FNHK v Centru provázení a v paliativním týmu. Zde se věnuji komplexní podpoře rodin dětí, které se narodily předčasně, se závažným onemocněním nebo zdravotním postižením.

Moje práce zahrnuje krizovou intervenci, průběžné provázení a podporu, praktické poradenství, propojování nemocniční a domácí péče, péči o pozůstalé. Snažím se, aby vzájemná komunikace a spolupráce nás všech – rodin, dětí a kolegů – probíhala s respektem a důrazem na prostor pro klidné rozhodování a plánování péče a to i v náročných situacích. Usiluji také o výraznější podporu formálních i neformálních pečujících.

Kromě svého vlastního průběžného vzdělávání se věnuji vzdělávání studentů a profesionálů ve zdravotnictví a v sociální oblasti. sem členkou Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416