Kurz perinatální paliativní péče

Perinatální paliativní péče se zaměřuje na podporu a pomoc rodinám, které čelí vážné diagnóze svého nenarozeného nebo novorozeného dítěte. Díky znalosti principů perinatální paliativní péče můžete pomoci nejen rodičům, kteří se vyrovnávají se ztrátou miminka, ale i sami sobě a celému vašemu týmu.

Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Obsah kurzu

Během kurzu je věnován prostor principům perinatální paliativní péče, komunikaci, včetně sdělování závažné zprávy, etickým otázkám, sebepéči i tomu, jak tuto péči zavádět na svém pracovišti.

 

Lektoři:

      MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

      Jana Rellová, DiS.

Termín a místo:

14. – 16. 11. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

10 900 Kč (nejsme plátci DPH)

PROGRAM KURZU

Čtvrtek
08.30-09.00
Registrace
09.00-09.30
Úvod, cíle kurzu a úvodní hodnocení
09.30-11.00
Úvod do perinatální paliativní péče, komu je určena
11.00-11.30
Přestávka
11.30-12.30
Komunikace v paliativní péči
12.30-13.20
Oběd
13.30-14.30
Trajektorie perinatální paliativní péče, perinatální hospic
14.30-15.00
Přestávka
15.10-16.40
Péče o sebe
Pátek
09.00-10.00
Etické rozhodování v neonatologii
10.00-11.00
Neonatální paliativní péče
11.00-11.30
Přestávka
11.30-12.30
Podpora a péče o rodinu
12.30-13.30
Oběd
13.30-15.00
Plánování v perinatální paliativní péči
15.00-15.30
Přestávka
15.30-16.30
Perinatální paliativní péče – úmrtí před narozením
Sobota
09.00-10.30
Neonatální paliativní péče
10.30-11.00
Přestávka
11.00-12.30
Sdělování nepříznivé zprávy
12.30-13.30
Oběd
13.30-15.00
Loučení, rituály a truchlení
15.00-15.15
Přestávka
15.15-16.00
Zavádění perinatální paliativní péče
16.00-16.30
Závěrečné hodnocení

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 00000. Rozsah 22 vyučovacích hodin, počet kreditů – 18.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/00/2024.

ČSPM logo

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416