Společně s našimi partnery startujeme transformaci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, jejich rodiny a rodiny po nečekané ztrátě. V naší výroční zprávě si budete moci přečíst, jak se nám to dařilo v roce 2023.

 

„Potřebujeme zavést dětskou paliativní péči u nás v nemocnici.“

„V Čechách neexistuje nikdo, kdo by provedl rodinu s vážně nemocným dítětem komplikovaným systémem služeb.”

„Neexistuje systém financování péče o pozůstalé.”

„Potřebujeme pomoci s organizací konference.“

„Potřebujeme moderovat setkání lékařů, abychom měli jistotu, že na závěr najdeme shodu.”

Podobně zněla zadání pro Institut Pallium v uplynulém roce. Být partnerem odborným společnostem, organizacím, zdravotníkům, sociálním pracovníkům i všem ostatním odborníkům, kteří pracují s vážně nemocnými dětmi a jejich rodinami, je naším posláním.

Poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat České společnosti paliativní medicíny a České pediatrické společnosti za to, že mají odvahu jít do náročných systémových změn, a našim donorům, kteří se nebojí těžkých témat.

Děkujeme také za finanční podporu Ministerstvu zdravotnictví ČR, Nadaci KB – Jistota, Nadaci rodiny Vlčkových, VDV – Nadaci Olgy Havlové, Abakusu, Pardubického kraje a Města Litomyšl bez kterých by naše práce nebyla možná.