Plánování péče v dětské paliativní péči

Jednodenní kurz věnovaný problematice plánování budoucí péče (advanced care planning) u dětí se závažným život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním.

Plánování péče by mělo být důležitou součástí zdravotní péče u závažně nemocných dětí. Vyžaduje od nás efektivní komunikaci tak, aby bylo možné vyjasnit cíle péče a dohodnout se na tom, jaká léčba může nebo nemusí být vhodná k dosažení těchto cílů. K této komunikaci patří i projednávání život udržující léčby a její ev. limitace, ale i komunikace plánů pro zhoršení a dobrou kontrolu symptomů. Plán péče by měl odpovídat individuálním potřebám dítěte a jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu, ale také hodnotovému systému a preferencím pečujících rodičů.

Kurz je veden zkušenými lektory, sestává z teoretické a praktické části. Je určen zájemcům, kteří pracují s dětmi s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami. Zdravotníci by se měli v této oblasti vzdělávat tak, aby byli schopni zahájit diskuzi o těchto otázkách s dětmi a jejich rodiči.

 

Lektoři:

     MUDr. Mahulena Exnerová

     MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Termín a místo:

23. 11. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

3 900 Kč (nejsme plátci DPH)

PROGRAM KURZU

08.30-09.00
Registrace
09.00-09.30
Úvod, představení, organizační informace
09.30-10.30
Dětská paliativní péče, principy, organizace
10.30-11.00
Přestávka
11.30-12.00
Komunikace cílů péče, plánování péče, úvod: proč je to důležité, obsah plánu péče
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.00
➔ Plán péče: Jak na to ➔ Plán – management symptomů ➔ Plán budoucí péče
14.00-14.30
Přestávka
14.30-16.30
Plán péče: workshop I. & workshop II.
Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 00000. Rozsah 7 vyučovacích hodin, počet kreditů – 6.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/00/2023.

ČSPM logo

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416