Od zveřejnění projektu IMPaCCT v roce 2007 bylo věnováno velké úsilí vývoji nových přístupů v oblasti dětské paliativní péče (DPP). Nyní, o patnáct let později, je na čase standardy dětské paliativní péče redefinovat.

Mezinárodní skupina odborníků v dětské paliativní péči provedla prostřednictvím projektu GO-PPaCS (Global Overview – Paediatric Palliative Care Standards) revizi standardů DPP. Cílem byla aktualizace standardů DPP s ohledem na specificitu různých kontextů péče, zdrojů a vznikajících výzev. Tento dokument si klade za cíl oslovit všechny, kdo jsou do dětské paliativní péče přímo či nepřímo zapojeni.

Byly definovány základní body týkající se definice DPP, kritérií způsobilosti pro DPP a míry potřeby DPP. Standardy byly opětovně definovány pro následujících šest oblastí:

  1. klinické, vývojové, psychologické, sociální, etické a spirituální potřeby;
  2. péče v závěru života;
  3. modely péče a prostředí, kde je poskytována;
  4. DPP při humanitárních krizích;
  5. nástroje péče;
  6. vzdělávání a výcvik zdravotnických pracovníků poskytujících péči.