S potěšením vám představujeme naši nejnovější publikaci: Role case managera v dětské paliativní péči.

V publikaci je popsána zahraniční praxe při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat se můžete také službou case managementu, která je poskytována v České republice jiným cílovým skupinám.

„Pro rodiny vážně nemocných dětí je zásadní, aby péče byla dobře koordinovaná, kontinuální a aby saturovala co nejvíce potřeb dítěte.“

 

Publikaci zpracovaly Mgr. Kristýna Poláková a Mgr. Jiří Krejčí.