Cílem charty je vytyčit standardy, které by bylo možné použít jako nástroj k posílení postavení dětí, rodin a zdravotníků s ohledem na to, co mohou očekávat a co by jim mělo být dostupné a přístupné, jakož i k prosazování rozvíjení služeb dětské paliativní péče v Evropě.

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na překladu českého vydání ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny a EAPC.