V roce 2022 jsme měli příležitost se společně s kolegy zastavit a po dvou letech našeho působení reflektovat uplynulé období. Také jsme měli možnost naplánovat, jakým aktivitám se budeme věnovat a které přenecháme povolanějším.

Nejsme garantem péče, neposkytujeme služby rodinám a jejich dětem, to je úkolem odborných společností a poskytovatelů, kteří dělají výbornou práci za těžkých podmínek.

  • chceme posilovat význam dětské paliativní péče ve zdravotnictví, vzdělávání a sociálních službách,
  • chceme proměňovat její vnímání a kulturu poskytování,
  • chceme být hybatelem systémových změn.

Rekapitulaci našich aktivit a práce si můžete přečíst ve Výroční zprávě za rok 2022.

Poděkování

Děkujeme všem partnerům, odborným společnostem a poskytovatelům péče, kteří zajišťují nebo poskytují péči vážně nemocným dětem a dospívajícím a jejich rodinám.

Speciální poděkování směřuje Sekci dětské paliativní péče ČSPM a Sekci dětské paliativní medicíny ČPS za spolupráci na implementaci Koncepce a našim donorům.

Děkujeme také za finanční podporu Ministerstvu zdravotnictví ČR, Nadaci KB – Jistota, Nadaci rodiny Vlčkových a VDV – Nadaci Olgy Havlové, bez kterých by naše práce nebyla možná.