V polovině minulého roku jsme založili Institut Pallium. Organizaci, která si klade za cíl podporovat ty, kdo se profesionálně věnují dětské paliativní péči a pomáhají tak dětem se závažným život limitujícím onemocněním a jejich rodinám.

Rekapitulaci našich prvních měsíců si můžete přečíst ve výroční zprávě.