Minulý rok byl intenzivní, ale soustředíme se na výzvy, které jsou před námi, a těšíme se, že budeme moci i nadále pomáhat spolu s ostatními organizacemi rozvoji dětské paliativní péče v České republice.

Ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM vydáváme dokument Stav dětské paliativní péče v roce 2021. Věříme, že dynamický rozvoj posledních let bude i nadále pokračovat.

Publikace byla vydána za finanční podpory Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Děkujeme.