Minulý rok byl intenzivní, ale soustředíme se na výzvy, které jsou před námi, a těšíme se, že budeme moci i nadále pomáhat spolu s ostatními organizacemi rozvoji dětské paliativní péče v České republice.

Rekapitulaci našeho loňského roku si můžete přečíst ve výroční zprávě.