Novinky ve vzdělávání

Vypsali jsme nové termíny kurzů s nimi je tu i několik novinek! Připravili jsme pro vás nový kurz Sociální práce v dětské paliativní péči pod vedením skvělých lektorek PhDr. Jitka Barlové, Ph.D. a Mgr. Lenky Kohoutkové. Poprvé se kurz uskuteční 28. listopadu 2023...

Koncepce jako jednotící vize odborné komunity

 Jsou to už téměř dva roky, kdy vznikla Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou. Zcela jedinečný konsensus předních odborníků na cílech, které je třeba v České republice naplnit, aby každé dítě s paliativními potřebami a jeho rodina...
Evropská charta

Evropská charta

Cílem charty je vytyčit standardy, které by bylo možné použít jako nástroj k posílení postavení dětí, rodin a zdravotníků s ohledem na to, co mohou očekávat a co by jim mělo být dostupné a přístupné, jakož i k prosazování rozvíjení služeb dětské paliativní péče v...

Hledáme do týmu Pallia nového kolegu nebo kolegyni

Institut Pallium, z.s, organizace, která se věnuje rozvoji dětské paliativní péče hledá nového kolegu nebo novou kolegyni na pozici PRACOVNÍK PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ. CO U NÁS BUDETE DĚLAT? příprava, plánování a realizace advokační kampaně s cílem rozvoje dětské...
Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022

V roce 2022 jsme měli příležitost se společně s kolegy zastavit a po dvou letech našeho působení reflektovat uplynulé období. Také jsme měli možnost naplánovat, jakým aktivitám se budeme věnovat a které přenecháme povolanějším. Nejsme garantem péče, neposkytujeme...