Sekce dětské paliativní péče ČSPM a Institut Pallium srdečně zvou na tradiční Jarní setkání na Vysočině, které bude zaměřené na získání praktických dovedností, které využijí všichni, kdo pečují o vážně nemocné děti. Během dopoledne i během odpoledne se paralelně uskuteční tři workshopy zaměřené na fyziologické vyšetření dítěte, základy bazální stimulace a muzikoterapie a aromaterapii. Každý se může zúčastnit dvou workshopů, jednoho dopoledne a jednoho odpoledne.

 

Praktické dovednosti v dětské paliativní péči

Jarní setkání na Vysočině | 23. května 2024, klášter Želiv

Fyziologické vyšetření dítěte i pro nezdravotníky

Workshop je vhodný pro zdravotníky i nezdravotníky, budeme se společně věnovat celkovému vyšetření dítěte od hlavy k patě a následně si vyzkoušíte jak se v zachovat v situacích, kdy se dítěti např. špatně dýchá, co mohou udělat zdravotníci, co ostatní profese, prakticky si zkusíte zavedení NGS, portové jehly, péče o PICC, polohování dítěte atd. Workshop se uskuteční pod vedením prim. MUDr. Mahuleny Exnerové, Mgr. Jitky Kosíkové a prim. MUDr. Pavla Rozsívala. Všichni lektoři jsou členy rady Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Bazální stimulace s prvky muzikoterapie

Během workshopu si ve dvojicích navzájem vyzkoušíte polohování, smyslovou a orofaciální stimulaci s využitím různých pomůcek. Do aktivit zapojíme hudební nástroje, vibrace, vůně i barevná světýlka. Užijete si roli terapeuta i roli klienta. Workshop povedou zkušené terapeutky Mgr. Irena Lintnerová a Dagmar Brázdilová z Centra Kaňka.

Aromaterapie

Zážitkový workshop zaměřený na sebepéči pro pracovníky v pečujících profesích. Praktické ukázky používání éterických olejů na podporu fyzické, duševní a emocionální pohody jako prevence syndromu vyhoření, přepracovanosti a stresu. Vlastnoruční výroba produktu (inhalační tyčinky, roll on, soli nebo oleje do koupele). Workshop povede Andrea Knight členka České asociace aromaterapeutů.

 

Informace o akreditaci

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová (Nemocnice Hořovice, K Nemocnici 1106/14, 268 01 Hořovice). Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce bude doplněno. Rozsah 6 vyučovacích hodin, počet kreditů – 6.  Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/bude doplněno/2024.

 

Důležité organizační informace

Pro účastníky bude na místě zajištěno občerstvení při příjezdu i odjezdu a oběd. Celkový počet účastníků Jarního setkání je omezen na 60, na každém workshopu na 20 osob

Do 30. dubna 2024 je možné registrovat se za zvýhodněnou cenu: lékaři 1 700 Kč, nelékaři 1 500 Kč, studenti, ženy na MD 800 Kč.

Akce se koná s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Organizátoři vzdělávací akce

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Sekce dětské paliativní péče je součástí  ČSPM ČLS JEP a vznikla transformací Pracovní skupiny dětské paliativní péče v roce 2017. Cílem Sekce je nejen vytvoření standardů pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými doporučenými postupy, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě udržovat její dostupnost v rámci celé republiky. Jednou z hlavních priorit sekce je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte, a to i v terminálním stavu onemocnění. Velmi důležitým úkolem je i zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče. 

Více informací o Sekci najdete na www.paliativnimedicina.cz/detska-paliativni-pece

Institut Pallium, z. ú.

Propojuje a podporuje všechny, kteří se podílejí na péči o děti a dospívající se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním. Je hrdým koordinátorem Implementace Koncepce péče o děti a dospívající se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. Vede projekty s cílem zlepšit dostupnost a kvalitu péče v České republice. Nabízí široké spektrum vzdělávání a zabývá se výzkumem. 

Více informací najdete na www.pallium.cz.