Srdcem Robinson

Stojíme při rodinách s vážně nemocnými dětmi. Srdcem Robinson je nezisková organizace, která pomáhá rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Přinášíme naději a úsměv dětem a dospívajícím s vážnou diagnózou a podporujeme i ty, kteří se o ně...

Péče bez překážek, z. s.

Praha Spolek vznikl v prosinci 2017 z původně neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Seznámili jsme se o pět let dříve na pobytovém kurzu pro klientské rodiny rané péče EDA (dnes EDA cz, z.ú.).