Hospic Mezi stromy, z.s.

Kontakt: Husova 2119, 580 01  Havlíčkův Brod, 3. nadzemní podlaží Tel. sociální poradenství: 728 469 580 Tel. psychologické poradenství: 722 615 937 Poskytujeme psychosociální poradenství v době vážného onemocnění nebo těžké životní ztráty a poradenství bez omezení...

Srdcem Robinson

Stojíme při rodinách s vážně nemocnými dětmi. Srdcem Robinson je nezisková organizace, která pomáhá rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Přinášíme naději a úsměv dětem a dospívajícím s vážnou diagnózou a podporujeme i ty, kteří se o ně...

Péče bez překážek, z. s.

Praha Spolek vznikl v prosinci 2017 z původně neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Seznámili jsme se o pět let dříve na pobytovém kurzu pro klientské rodiny rané péče EDA (dnes EDA cz, z.ú.).