Péče bez překážek, z. s.

Praha

Spolek vznikl v prosinci 2017 z původně neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Seznámili jsme se o pět let dříve na pobytovém kurzu pro klientské rodiny rané péče EDA (dnes EDA cz, z.ú.).