Srdcem Robinson

Stojíme při rodinách s vážně nemocnými dětmi.

Srdcem Robinson je nezisková organizace, která pomáhá rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Přinášíme naději a úsměv dětem a dospívajícím s vážnou diagnózou a podporujeme i ty, kteří se o ně v nemocnicích bezprostředně starají.

Nabízíme komplexní péči o rodiny i pečující profese – konzultace, workshopy i podpůrné skupiny.