Institut Pallium, z.ú. nabízí odbornou a finanční podporu vysokoškolským studentům při zpracovávání diplomových a disertačních prací zaměřených na oblast dětské paliativní péče.

Cílem stipendijního programu je podpořit studentské výzkumné aktivity v oblasti dětské paliativní péče realizované v českém prostředí.