Hospic Sv. Jiří, o. p. s. v Chebu

Poskytujeme psychologickou podporu (v péči perinatální i v péči o děti se život limitujícím či ohrožujícím onemocněním) a s podporou nadace Vlčkových máme spuštěný projekt dětské paliativní péče, jehož výsledkem bude vznik MSPP pro děti při našem hospici. Po dobu roku...