Hospic Sv. Jiří, o. p. s. v Chebu

Poskytujeme psychologickou podporu (v péči perinatální i v péči o děti se život limitujícím či ohrožujícím onemocněním) a s podporou nadace Vlčkových máme spuštěný projekt dětské paliativní péče, jehož výsledkem bude vznik MSPP pro děti při našem hospici. Po dobu roku a půl poskytujeme poradenství v paliativní péči dětem, o které pečují rodiny doma. Za loňský rok jsme doprovodili dvě rodiny a v současnosti jsem k dispozici také dvěma. Zatím se nejedná o MSPP, ale zapůjčování dětských zdravotních pomůcek, návštěvy rodin a koordinace péče (komunikace se spádovými nemocnicemi, IZS a pečujícími lékaři o dítě, kdy spoluutváříme plán péče).