Domácí hospic Znojmo

Poskytujeme domácí paliativní péči v rámci domácího hospice nejen dospělým pacientům, ale také dětem od 0-19let, dále poskytujeme sociální a psychologickou pomoc a radu + pozůstalostní péči v rámci odborného poradenství.

energeia o.p.s.

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje ošetřovatelskou péči dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí. Rodině zůstáváme nablízku i po úmrtí dítěte, formou pozůstalostního poradenství a...