Koncepce péče

Koncepce péče

Koncem loňského roku byla na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků vypracována Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Vypracovaná Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními...

V roce 2022 chystáme mnoho novinek.

Jednou z nich je on-line poradna pro profesionály v dětské paliativní péči. Její spuštění plánujeme k 1. 3. 2022. Prozatím se můžete podívat na výsledky dotazníkového šetření, které jsme na toto téma provedli zejména mezi praktickými lékaři pro děti a dorost, ale i...