Jednou z nich je on-line poradna pro profesionály v dětské paliativní péči. Její spuštění plánujeme k 1. 3. 2022. Prozatím se můžete podívat na výsledky dotazníkového šetření, které jsme na toto téma provedli zejména mezi praktickými lékaři pro děti a dorost, ale i mezi dalšími odbornostmi.

Vyplynulo z něj např., že zájem konzultovat v dětské paliativní péči má 93% dotázaných a téměř třetina z nich se nyní nemá vůbec na koho obrátit. Respondenti by nejčastěji potřebovali konzultovat paliatra, psychologa a sociálního pracovníka. Kompletní výsledky šetření naleznete v přiloženém dokumentu.

On-line poradnu bychom nemohli realizovat bez podpory Nadačního fondu Jistota Komerční banky.

Děkujeme ❤

Výsledky Online poradny_veřejné