Vedení týmu ve zdravotnictví

a sociálních službách

Během 3denního kurzu se zdokonalíte ve vedení porad, vyzkoušíte si, jak je efektivně nastavit a jak jich využít k fungování a změny organizační kultury. V druhém díle se budeme věnovat zpětné vazbě, získáte praktické návody a nástroje, jak s ní pracovat. Prakticky si vyzkoušíte, jak nastavovat cíle nejen jednotlivců, ale i celému týmu. Na závěr se budeme věnovat supervizi, její roli v řešení situací, tmelení týmu a jak ji úspěšně do organizace zavést. Prakticky si vyzkoušíte, jak supervize může fungovat.

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, koordinátory, ředitele ve zdravotních a sociálních službách, pro ty, kdo se na tuto funkci připravují, pro manažery, kteří na sobě chtějí pracovat.

Co vám kurz přinese:

  • nástroje a možnosti jak vytvářet prostor pro zvědavost, rozvoj a učení,
  • jak pracovat s chybou,
  • co to je „psychological safety“ a kultura organizace,
  • nástroje zpětné vazby a jejich užití v praxi,
  • jak nastavit profesní růst jednotlivců,
  • jak vyjednat supervizní kontrakt a k proč je to důležité,
  • zažití supervize na vlastní kůži.

Délka kurzu: 3 dny

Akreditace: ČLK, ČAS a MPSV.

 

 

Lektoři:

   Mgr. Jitka Kosíková

   Mgr. Jiří Krejčí

Termín a místo:

22. 3., 26. 4., 24. 5.2024 – termín zrušen

Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

 

Cena:

10 900 Kč (nejsme plátci DPH)

PROGRAM KURZU

1. den

08.30-09.00
Registrace
09.00-10.15
Organizační kultura a role psychického bezpečí
10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.00
Vedení porad
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.15
Organizace porad
14.15-14.45
Přestávka
14.45-16.00
Manažerská chyba, reflexe, plán do praxe

2. den

09.00-10.15
Co víme o zpětné vazbě?
10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.00
Ukázka zpětné vazby
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.15
Zpětná vazba - nácvik
14.15-14.45
Přestávka
14.45-16.00
Reflexe, plán do praxe

3. den

09.00-10.15
Role supervize
10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.00
Supervize na vlastní kůži
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.15
Příprava organizace na supervizi
14.15-14.45
Přestávka
14.45-16.00
Reflexe, závěr a zhodnocení kurzu

Jiří Krejčí je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, dále Univerzity Karlovy, katedry řízení a supervize sociálních a zdravotnických zařízení a leadershipu ve zdravotnictví na Stanfordské univerzitě. V současné době kromě řízení Institutu Palllium pracuje s vedoucími ve zdravotnictví a sociálních službách a pomáhá jim formou mentoringu, poradenství nebo vzdělávacích kurzů rozvíjet jejich manažerské a leaderovské kompetence.

Na začátku své profesní kariéry působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní poradenské firmě. Po několika letech přešel do neziskového sektoru, kde pracoval na misích Člověka v tísni, pět let vedl lůžkový hospic. Jako externista pracoval také pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy v rámci projektů na rozvoj paliativní péče.

 

Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416