Mobilní hospic Masarykovy nemocnice

Ústí nad Labem

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice poskytuje péči nevyléčitelně nemocným pacientům, u nichž jsou vyčerpány možnosti kurativní léčby. Tito nemocní již nejsou schopni k lékaři dojíždět ambulantně a přejí si zůstat ve vlastním sociálním prostředí. V největší míře se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale péče je určena i pacientům v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně nemocné dětské pacienty. V neposlední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině. Péči poskytuje tým zdravotníků – lékaři, sestry, nutriční poradkyně, sociální pracovnice či duchovní.