KTPP Konziliární podpůrný a paliativní tým Dětské nemocnice FN Brno

Paliativní (podpůrný) tým Dětské nemocnice FN Brno poskytuje koordinovanou a komplexní mezioborovou ambulantní i lůžkovou péči o dětské pacienty se život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, u nichž je paliativní péče indikována.