energeia o.p.s.

Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje ošetřovatelskou péči dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí. Rodině zůstáváme nablízku i po úmrtí dítěte, formou pozůstalostního poradenství a doprovázení.