Psychické bezpečí, klíč k efektivnímu týmu

“Cítím se v týmu bezpečně. Nebojím se vyjadřovat v týmu své názory. Kolegové mě přijímají navzdory má odlišnosti.” I takhle může vypadat psychicky bezpečné pracovní prostředí, které se ukazuje jako hlavní faktor na schopnost týmu se rozvíjet. Bez pocitu bezpečného prostoru členové týmu spíše mlčí, navzájem se neobohacují a nedokáží se přizpůsobovat náročný výzvám, které před nimi jsou. Psychické bezpečí se ukazuje také jako rozhodující faktor pro snížení chyb zaměstnanců a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.

Absolvováním kurzu získáte:

  • bližší pochopení vyznamu psychického bezpečí pro váš tým,
  • možnost zjistit, jestli se členové vašeho týmu cítí bezpečně,
  • konkrétní dovednost, jak podpořit větší bezpečí v týmu.

Délka kurzu: 1 den

 

Lektoři:

   Mgr. Jiří Krejčí

Termín a místo:

již brzy 2024

Praha

 

Cena:

3 900 Kč (nejsme plátci DPH)

PROGRAM KURZU

08.30-09.00
Registrace
09.00-10.15
Síla psychického bezpečí
10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.00
Jak posílit psychické bezpečí v týmu? I.
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.15
Jak posílit psychické bezpečí v týmu? II.
14.15-14.45
Přestávka
14.45-16.00
Reflexe

Jiří Krejčí je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, dále Univerzity Karlovy, katedry řízení a supervize sociálních a zdravotnických zařízení a leadershipu ve zdravotnictví na Stanfordské univerzitě. V současné době kromě řízení Institutu Palllium pracuje s vedoucími ve zdravotnictví a sociálních službách a pomáhá jim formou mentoringu, poradenství nebo vzdělávacích kurzů rozvíjet jejich manažerské a leaderovské kompetence.

Na začátku své profesní kariéry působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní poradenské firmě. Po několika letech přešel do neziskového sektoru, kde pracoval na misích Člověka v tísni, pět let vedl lůžkový hospic. Jako externista pracoval také pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy v rámci projektů na rozvoj paliativní péče.

 

 

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Počet kreditů – 6.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416