Management symptomů v dětské paliativní péči

Jednodenní kurz volně navazuje na Úvod do dětské paliativní péče a je určen výhradně lékařům. Kurz je zaměřený na sdílení a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti diagnostiky a léčby symptomů u dětských pacientů s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním. Dozvíte se, jak přistupovat ke zvládání obtěžujících příznaků v kontextu dětské paliativní péče, jaké jsou možnosti jejich nefarmakologické i farmakologické léčby. Neopomeneme ani principy komplexního přístupu. Součástí programu bude diskuse nad praktickými kazuistikami, které je možné si přinést s sebou.

 

Lektoři:

   MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

   PharmDr. Jindřiška Voláková

Termín a místo:

8. 6. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

3 900 Kč (nejsme plátci DPH)

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 00000. Rozsah 7 vyučovacích hodin, počet kreditů – 6.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/00/2023.

ČSPM logo

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416