Kurz ICPCN – Pokročilý kurz dětské paliativní péče

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Podmínkou pro účast na kurzu je absolvování kurzu Úvod do dětské paliativní péče. Lektory kurzu jsou členové Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Kurz je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči (ICPCN).

 

Lektoři:

     MUDr. Mahulena Exnerová

     Mgr. Jitka Kosíková

   Mgr. Hana Benešová

     JUDr. Barbora Steinlauf

     MUDr. ThLic. Jaromír Matějek Ph.D., Th.D.

Termín a místo:

31. 10. – 2. 11. 2024

Lampárna Coworking – Lidická 31, 150 00 Praha 5

Cena:

11 900 Kč (nejsme plátci DPH)

PROGRAM KURZU

Čtvrtek
08.30-09.00
Registrace
09.00-09.15
Úvod, cíle kurzu a úvodní hodnocení
09.15-10.45
Komunikace
10.45-11.00
Přestávka
11.30-12.30
Komunikace – tvorba plánu péče
12.30-13.20
Oběd
13.20-14.50
Úvod do etické problematiky dětské paliativní péče
14.50-15.10
Přestávka
15.10-16.40
Právo v dětské paliativní péči
Pátek
09.00-10.30
Komunikace s dětmi
10.30-10.50
Přestávka
10.50-12.20
Podpora rodiny ve zdravotním a sociálním systému
12.20-13.10
Oběd
13.10-14.40
Zavádění dětské paliativní péče ve vlastní organizaci
14.40-15.00
Přestávka
15.00-16.30
Perinatální paliativní péče
Sobota
09.00-10.30
Specifické potřeby dospívajících pacientů
10.30-10.50
Přestávka
10.50-12.20
Sebepéče
12.20-12.35
Závěrečné hodnocení
12.35-13.25
Oběd

Akci pořádá Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s., ve spolupráci s Institutem Pallium, z.ú. Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová. Akce se koná s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena počet kreditů) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 00000. Rozsah 20 vyučovacích hodin, počet kreditů – 18.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/00/2023.

ČSPM logo
ČSPM logo
ČSPM logo

REFERENCE

Pro mně bylo skvělé získat konkrétní situace pro nácvik a prožít je. Je super být s lidmi stejně hodnotově nastavenými. Díky za prostor a péči.

Po všech stránkach úžasný kurz. Skvělé, že je pro široké spektrum profesí. Výborná organizace, zázemí.

Jste bezkonkurenční, perfektně promyšleno. Kurz je velmi obohacujíci a v účastníkovi zanechává nesmazatelnou stopu. Přeji Vám mnoho dalších úspěchů ve Vaší práci a přála bych co největšímu počtu zdravotníků a studentů, aby Vás mohlo poznat a slyšet. Vašim kurzem jsem se projela luxusním Mercedesem s briliantovou korunkou. Úžasná péče – zázemí, prostory, občerstvení, obědy, přístup přednášejících.

Bezpečné prostředí, atmosféra, mám nové vědomosti, které budu ráda využívat ve své praxi. Vysoká úroveň přednášejících. Děkuji velice a moc se těším příště!

Děkuji bylo to „dobrý“ (fakt se to povedlo)!

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416