Jak v organizaci zavést supervizi?

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. V posledních letech je stále více žádána a oceňována ve zdravotnictví i sociálních službách. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá jedinci, týmu či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. S vzrůstajícím zájmem o zavádění supervize roste také negativní zkušenost s tímto nástrojem. Vedoucí a manažeři často mohou být zoufalí a hledají možnosti jak ji ve svém týmu zavést. Pokud se chcete při zavádění supervize vyhnout chybám, které udělali vaši kolegové před vámi, přihlašte se na tento kurz.

Absolvováním kurzu získáte:

  • bližší pochopení supervize,
  • připravíte si konkrétní plán zavádění supervize ve vašem týmu,
  • zvýšíte pravděpodobnost, že supervize bude vašimi kolegy přijata, zvýší jejich uspokojení z práce, kvalita i efektivitu.

Délka kurzu: 1 den

 

Lektoři:

  Mgr. Jiří Krejčí

Termín a místo:

již brzy 2024

Praha

 

Cena:

3 900 Kč (nejsme plátci DPH)

Jiří Krejčí je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, dále Univerzity Karlovy, katedry řízení a supervize sociálních a zdravotnických zařízení a leadershipu ve zdravotnictví na Stanfordské univerzitě. V současné době kromě řízení Institutu Palllium pracuje s vedoucími ve zdravotnictví a sociálních službách a pomáhá jim formou mentoringu, poradenství nebo vzdělávacích kurzů rozvíjet jejich manažerské a leaderovské kompetence.

Na začátku své profesní kariéry působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní poradenské firmě. Po několika letech přešel do neziskového sektoru, kde pracoval na misích Člověka v tísni, pět let vedl lůžkový hospic. Jako externista pracoval také pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy v rámci projektů na rozvoj paliativní péče.

 

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Počet kreditů – 6.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416