Jak řídit a komunikovat změnu v organizaci?

Více než 50% změn, které se vedoucí snaží v organizaci zavést, selže. Právě proto se v současné dynamické době stává řízení změny nezbytnou manažerskou dovedností.

Co vám kurz přinese:

  • nástroje a dovednosti, jak řídit změny,
  • naučíte se pracovat s odporem zaměstnanců,
  • odnesete si plán konkrétní změny, která vás čeká.

Délka kurzu: 1 den

 

Lektoři:

   Mgr. Jiří Krejčí

Termín a místo:

již brzy 2024

Praha

Cena:

3 900 Kč (nejsme plátci DPH)
08.30-09.00
Registrace
09.00-10.15
Aby změna nebyla trauma
10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.00
Příprava plánu konkrétní změny
12.00-13.00
Oběd
13.00-14.15
Prezentace plánu
14.15-14.45
Přestávka
14.45-16.00
Reflexe

Jiří Krejčí je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, dále Univerzity Karlovy, katedry řízení a supervize sociálních a zdravotnických zařízení a leadershipu ve zdravotnictví na Stanfordské univerzitě. V současné době kromě řízení Institutu Palllium pracuje s vedoucími ve zdravotnictví a sociálních službách a pomáhá jim formou mentoringu, poradenství nebo vzdělávacích kurzů rozvíjet jejich manažerské a leaderovské kompetence.

Na začátku své profesní kariéry působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní poradenské firmě. Po několika letech přešel do neziskového sektoru, kde pracoval na misích Člověka v tísni, pět let vedl lůžkový hospic. Jako externista pracoval také pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy v rámci projektů na rozvoj paliativní péče.

 

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Počet kreditů – 6.

Vzdělávací akce je registrovaná ČAS.

Institut Pallium, z. ú.

Senovážné náměstí 994/2
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO 09143416