Do veřejného rejstříku byl zapsán Institut Pallium, velká věc se podařila, těšíme se na spolupráci!