VI. Konference dětské paliativní péče

23. – 24. listopadu 2023 | Zámecké návrší, Litomyšl

Srdečně vás zveme na VI. Konferenci dětské paliativní péče, kterou máme tu čest organizovat ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Program již šestého ročníku konference vychází z částí Evropskou chartou paliativní péče o děti a mladé lidi, jejímž autorem je European Association for Palliative Care. Budeme se tedy věnovat péči o pacienty, péči o rodiny a péči o pečující profesionály. Poslední téma se silně promítne i do bohaté nabídky workshopů.

Program konference

První den - 23. listopadu 2023

09:30 – 10:00           Registrace

10:00 – 10:30           Úvodní plénum

10:30 – 12:00           Vývoj dětské paliativní péče

zahraniční host prof. Julia Downing, ICPCN
garantuje MUDr. Mahulena Exnerová a Mgr. Jitka Kosíková

12:00 – 13:00           oběd

13:00 – 14:30           Péče o pacienty, garantuje MUDr. Lucie Hrdličková

14:30 – 14:45           přestávka

14:45 – 16:15           Péče o rodiny, garantují PhDr. Jitka Barlová, Ph.D. a Mgr. Irena Lintnerová

16:15 – 16:30           přestávka

16:30 – 18:00           Varia, garantuje MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Druhý den - 24. listopadu 2023

09:00 – 10:30           Péče o pečující profesionály,garantuje Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

10:30 – 11:00           přestávka

11:00 – 12:30           Perinatální paliativní péče, garantuje MUDr. Zuzana Staníčková

12:30 – 13:30           oběd

13:30 – 15:00           Závěrečné plénum s koncertem, garantuje MUDr. Pavel Rozsíval

Celý program konference si můžete stáhnout zde.

 

Máte-li zájem představit na konferenci svůj příspěvek, pošlete abstrakt v rozsahu max 1 A4 na e-mail detska@paliativnimedicina.cz do 30. června 2023.

Chcete-li na konferenci představit svou společnost prostřednictvím stánku napište na rysova@pallium.cz.

 

Ceník

Od 15. září jsme zahájili druhou vlnu prodeje vstupenek.

Praktické informace

 

Ubytování

Konference se uskuteční v krásných prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli.

Pokud do Litomyšle směřujete autem zde najdete možnosti parkování. Pokud pojedete veřejnou dopravou, doporučujeme jet vlakem do České Třebové a odtud autobusem do Litomyšle.

 

Pro účastníky konference je zajištěn dostatečný počet ubytovacích míst v různé cenové relaci přímo v Litomyšli, a to v níže uvedených ubytovacích zařízeních.

Rezervaci není možné dělat přes on-line portály, ale pouze mailem či telefonicky ve vybraném hotelu. Při rezervaci uveďte informaci, že jste účastníkem konference dětské paliativní péče.

Cena ubytování není v ceně registračního poplatku a každý si jej hradí sám. Rezervace je pro účastníky konference garantovaná do 15. 9. 2023.

Konference se koná za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Nadace rodiny Vlčkových, města Litomyšl a Pardubického kraje.
Konference se koná pod záštitou manželky prezidenta ČR Evy Pavlové, ministerstva zdravotnictví ČR, ministerstva práce a sociálních věcí ČR, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje paní Michaely Matouškové a starosty města Litomyšl pana Daniela Brýdla.