Výroční zpráva 2020

| Publikace

V polovině minulého roku jsme založili Institut Pallium. Organizaci, která si klade za cíl podporovat ty, kdo se profesionálně věnují dětské paliativní péči a pomáhají tak dětem se závažným život limitujícím onemocněním a jejich rodinám.
 
Rekapitulaci našich prvních měsíců si můžete přečíst ve výroční zprávě.
ZÁZNAM z webináře Covid a poskytování dětské paliativní péče
Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou a jejich rodiny