Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou a jejich rodiny

| Nezařazené
S radostí předkládáme široké odborné veřejnosti k připomínkám Koncepci péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny.
Své připomínky vyplňte do formuláře, který najdete, stejně jako samotnou koncepci, na tomto odkaze.
Vyplněný formulář odešlete nejpozději 17. 10. 2021 na e-mail: rysova@pallium.cz.
Děkujeme za spolupráci!
Tým Pallia.
Výroční zpráva 2020
V roce 2022 chystáme mnoho novinek.