Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou a jejich rodiny

S radostí předkládáme široké odborné veřejnosti k připomínkám Koncepci péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny.Své připomínky vyplňte do formuláře, který najdete, stejně jako samotnou koncepci, na tomto odkaze.Vyplněný formulář...